Odpluskwianie
Skuteczne zwalczanie pluskiew

Dezynsekcja
Usuwamy karaluchy i inne insekty

Ozonowanie
Skuteczna metoda dezynfekcji

USUWANIE
Alergenów i roztoczy

PROFESJONALNY
sprzęt, wykwalifikowany zespół

OZONOWANIE
Szczecin i okolice

DEZODORYZACJA
Usuwanie nieprzyjemnych zapachów i odorów

OZONOWANIE
Szczecin i Zachodniopomorskie

GRUPA OZONPOL
Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja

Monitoring DDD / Pest Control

Ochrona obiektów przed szkodnikami

Pest Control, czyli zwalczanie szkodników, jest częścią działań ochrony obiektów przed wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się szkodników. Polega on na monitorowaniu, identyfikowaniu i eliminowaniu wszelkiego rodzaju szkodników, takich jak insekty (np. karaluchy, prusaki, mole), gryzonie (np. szczury, myszy), owady (np. mrówki, osy) oraz drobne zwierzęta (np. gołębie, dziki).

 

 

 

Nasza firma oferuje Państwu usługi z zakresu monitorowania i zwalczania szkodników oraz prowadzenie kompleksowej dokumentacji zgodnej z obowiązującymi standardami: GMP, GHP, HACCP, ISO, BRC, IFS, AIB. Dzięki ustalonym zasadom postępowania w dokumentacji, zapewniona jest maksymalna ochrona zakładu przed szkodnikami, jak również bezpieczeństwo pożywienia.

 

 

Jako firma wykonujemy usługi monitorowania i zwalczania szkodników w zakładach spożywczych zlokalizowanych w całym województwie zachodniopomorskim.

System HACCP dla każdej firmy układamy indywidualnie – uwzględniając branżę, specyfikę i wiele innych czynników. Całość poprzedzona jest analizami oraz opiera się na zintegrowanych metodach walki ze szkodnikami (IPM).

System HACCP dostosowywany jest do specyfiki konkretnej firmy i budowany na zagrożeniach mogących w niej wystąpić. Fundamentem wszystkiego są tzw. wymogi wstępne HACCP. To suma programów, procedur i dobrych praktyk, których wdrożenie gwarantuje, że żywność w firmie jest bezpieczna, a wszystkie czynności z nią związane odbywają się w odpowiednich warunkach, z zachowaniem norm i wymogów.

 

Kogo dotyczy system HACCP

HACCP jest wymogiem narzuconym przez Unię Europejską. Dzięki niemu ryzyko wniknięcia do żywności szkodników zostaje zminimalizowane, żywość natomiast jest produkowana, przechowywana, pakowana i transportowana w warunkach spełniających normy sanitarne i gwarantujących bezpieczeństwo.

Wymogi HACCP dotyczą takich podmiotów jak:

 • Przemysł spożywczy – producenci żywności, zakłady mięsne, mleczarnie, przetwórnie owoców i warzyw, piekarnie, itp.
 • Restauracje i punkty gastronomiczne – kawiarnie, restauracje, fast foody, cateringu, stołówki, itp.
 • Sklepy spożywcze – supermarkety, delikatesy, sklepy mięsne, piekarnie, itp.
 • Firmy cateringowe – zajmujące się przygotowywaniem posiłków na większą skalę, np. do szkół, szpitali, imprez masowych, itp.
 • Sieci hotelarskie i obiekty noclegowe – hotele, pensjonaty, motele, hostele, itp.
 • Przedsiębiorstwa transportowe – zajmujące się dystrybucją żywności i dostawą do sklepów, restauracji, itp.
 • Zakłady żywienia zbiorowego – np. szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki. W przypadku żywności przeznaczonej na eksport, wymogi HACCP muszą spełniać również podmioty, które przystępują do procesu eksportowego.

 

Zakres ochrony Pest Control

Zakres ochrony Pest Control obejmuje zazwyczaj następujące aspekty:

 • Monitorowanie i identyfikacja szkodników – obejmuje obserwację obiektów i ich otoczenia w celu wykrycia obecności szkodników oraz identyfikację ich gatunków.
 • Zapobieganie infestacjom – polega na podejmowaniu działań profilaktycznych, takich jak utrzymanie czystości i higieny na terenie obiektu oraz usuwanie potencjalnych miejsc występowania szkodników (np. odpadków, nieużywanych sprzętów).
 • Zwalczanie istniejących infestacji – polega na stosowaniu różnych metod i technik, takich jak stosowanie chemicznych środków owadobójczych, pułapek czy repelentów, w celu eliminacji szkodników.

 

Systemy zabezpieczania obiektów przed szkodnikami są różnorodne i mogą obejmować:

 • Instalacje pułapek – są to specjalne urządzenia zamontowane w określonych miejscach, które mają na celu zdławienie populacji szkodników, np. pułapki na szczury lub karaluchy,
 • Stosowanie środków owadobójczych – może obejmować aplikację sprayów, proszków lub żeli zawierających substancje chemiczne skuteczne w zwalczaniu szkodników.
 • Systemy automatyki – są to innowacyjne rozwiązania technologiczne, które mogą kontrolować i wykrywać obecność szkodników w czasie rzeczywistym, np. za pomocą czujników i kamer.

 

Standardy zabezpieczenia obiektów

Standardy zabezpieczania obiektów przed szkodnikami mogą różnić się w zależności od branży i lokalizacji, ale istnieją pewne ogólne wytyczne, które można zastosować. Na przykład:

 • GMP (Good Manufacturing Practices czyli Dobra Praktyka Produkcyjna). GMP to dobre praktyki w zakresie produkcji. Głównym celem GMP jest zapewnienie, że produkcja żywności jest prowadzona w higienicznych warunkach, co zmniejsza ryzyko wystąpienia szkodników. GMP obejmują takie aspekty jak czystość i utrzymanie higieny w zakładzie, kontrolę dostawców, przechowywanie surowców i wyrobów gotowych oraz zabezpieczanie przed skażeniem krzyżowym.
 • GHP (Good Hygienic Practices czyli Dobra Praktyka Higieniczna). GHP to dobre praktyki higieniczne. Głównym celem GHP jest zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych na każdym etapie produkcji spożywczej. GHP obejmują takie aspekty jak osobista higiena pracowników, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń oraz pomieszczeń produkcyjnych, kontrola owadów i szkodników, przechowywanie żywności w odpowiednich warunkach temperatury oraz odpowiednie zarządzanie odpadami. 
 • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – system zarządzania bezpieczeństwem żywności, który identyfikuje, ocenia i kontroluje ryzyko w produkcji żywności. HACCP skupia się na identyfikowaniu krytycznych punktów kontrolnych, co obejmuje odpowiednie procedury, monitorowanie, korekty i dokumentację.
 • British Retail Consortium (BRC) – jest to międzynarodowy standard, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności w branży detalicznej. Obejmuje również specyfikacje dotyczące kontroli szkodników.
 • International Featured Standards (IFS) – jest to międzynarodowy standard, który określa wymagania i ocenia systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności oraz higieną, w tym również ochronę przed szkodnikami.
 • AIB (American Institute of Baking) Consolidated Standards for Food Safety – system zarządzania jakością żywności. Standard AIB skupia się głównie na branży piekarniczej i młynarskiej. AIB obejmuje takie obszary jak: zarządzanie dostawami, higienę, zarządzanie budynkami, magazynowaniem i transportem, a także punkty kontrolne i systemy zarządzania ryzykiem.

Ważne jest, aby obiekty, zwłaszcza te związane z produkcją lub przetwórstwem żywności, stosowały odpowiednie standardy zabezpieczania przed szkodnikami, aby zapewnić ochronę przed zagrożeniami związanymi z infestacją i utrzymanie wysokich standardów higieny.

Wszystkie wymienione systemy mają na celu zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności oraz zarządzanie ryzykiem związanym z produkcją i dystrybucją produktów spożywczych.

Wszystkie te systemy i zasady HACCP w ochronie przed szkodnikami mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przed zagrożeniami związanymi z obecnością szkodników, takich jak mikroorganizmy, chemiczne substancje i obce ciała. Poprzez ścisłą kontrolę procesów produkcyjnych oraz utrzymanie wysokiej jakości sanitarno-higienicznej, te systemy pomagają zapewnić, że produkty spożywcze nie są skażone i są bezpieczne do spożycia.

 

Na czym polega monitoring

Dlaczego warto nam zaufać?

Dokumentacja

Cerber / Cepest

Interesuje Cię usługa monitoringu szkodników w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami w celu umówienia wizyty!